Archaeopteryx

Bezetting: 2*2*22 4230 timp str
Première: 8/10 oktober 2010

IMSLP

De compositie ‘Archaeopteryx’ was geschreven binnen een compositie-opdracht van het AMSO: om een stuk te schrijven dat paste in het programma ‘Birds’. Ik koos als inspiratiebron voor mijn compositie niet een levende vogel, maar een prehistorische vogel, die in onze tijd ‘archaeopteryx’ is genoemd (Grieks voor ‘oude vleugel’). In een groeve in Duitsland zijn dicht bij elkaar meerdere fossielen gevonden van een vogelachtig dier met deels reptielachtige eigenschappen, dat ca. 150 miljoen jaar geleden geleefd moet hebben. Het had ongeveer de omvang van een kraai, een lange benige staart en voorpoten met klauwen. De schedel had geen snavel maar snavelvormige kaken met tanden. In sommige fossielen is een prachtige verentooi bewaard gebleven. Tegenwoordig rekent men de archaeopteryx tot de dinosauriërs. Aangenomen wordt, dat de dinosauriërs, en dus ook de archaeopteryx, zich hebben ontwikkeld uit in het water levende dieren. Je kunt je voorstellen dat de voorouders van de archaeopteryx zich langzaam aan hun waterige en wellicht modderige omgeving hebben ontworsteld, eerst om vanuit het water in laaghangende takken te kunnen klimmen/vluchten, later ook om daadwerkelijk het luchtruim te kiezen.
 In meerdere musea over de wereld zijn fossielen van de archaeopteryx te zien, waaronder in het Teylers Museum in Haarlem. Wie dichter bij huis wil blijven kan in het Geologisch Museum van Artis drie verschillende afgietsels bekijken.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.